AN NEACH-LAGHA AIRSON FEARANN DISPUTES

NA NEACH-LAGHA AIRSON FEARANN DISPUTES a-nis, nuair a tha na cosgaisean-fearainn air a bhith air àrdachadh gu mòr, an trioblaid seo dh’fhàs nas miosa. O laghail shìobhalta cleachdadh fearainn thairis air na bliadhna mu dheireadh, tha amannan air atharrachadh gu mòr bho na fhear-tagraidh do dh’air tìr air cùisean a tha a dhìth aig neach sam bith aig reachdas làithreach anns na cùisean sin agus gu feum litigation a chleachdadh gus a dhìon chòraichean e prionnsapal. Fearann dàimhean a tha air a riaghladh le Fearann Code, Laghan»Mu fhearann màl»,»fearann valuation»,»air pàigheadh airson fearann»,»Mu bhith cur dìon air an t-saoghal»eile normative